KCN Thăng Long III | Trám khe co giãn sàn và mối nối vành đai cửa đi, cửa sổ

| admin | Leave a Comment
Hạng mục/item: Trám mối nối, khe co giãn sàn và mối nối vành đai cửa đi, cửa sổ | Sealaing floor expansion joints, window and door perimeter sealant joints Sản phẩm sử dụng/product used:  Keo trám AS4001S / MS sealant AS4001S Địa điểm/place: KCN Thăng Long III, Vĩnh Phúc. Chủ đầu tư/client: Tập đoàn Sumitomo. Năm thực hiện/year: 2019 Nhà thầu thi công/applied by: ATP.

Các dự án liên quan


    Showroom: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
    Hotline: 0911.2933.38
    Tư vấn giải pháp chống nứt: 0789.000.134
    Email: smartcon.alc@gmail.com

    © 2016 SmartCon | Think Green | All rights reserved