Nichirin factory in Bac Giang | High performance MS sealant AS-4001S

| admin | Leave a Comment
Sản phẩm/product used: Keo trám hiệu suất cao AS4001S có sơn phủ | High performance MS sealant AS-4001S painted over with water based paint. Địa điểm/place: Nichirin factory in Bac Giang Client: Nichirin Năm thực hiện/year: 2020 Nhà thầu thi công/applied by: LT & Felcon

Các dự án liên quan


    Showroom: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
    Hotline: 0911.2933.38
    Tư vấn giải pháp chống nứt: 0789.000.134
    Email: smartcon.alc@gmail.com

    © 2016 SmartCon | Think Green | All rights reserved