NO6931 xử lý nứt tường | WALL CRACK REPAIR

| admin | Leave a Comment
Sản phẩm sử dụng/Product used: Băng dán chống nứt tường Zenten Tape NO6931, Zenten LA Địa điểm/place: Sunshine city, Nam Thăng Long, 40-floor high rise apartment buildings. Thời điểm/time: Oct 2020 Chủ đầu tư/client: Hòa  Bình Quy mô dự án/Project size: thử nghiệm / Pilot Nhà thầu thi công/applied by: LT

Các dự án liên quan


    Showroom: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
    Hotline: 0911.2933.38
    Tư vấn giải pháp chống nứt: 0789.000.134
    Email: smartcon.alc@gmail.com

    © 2016 SmartCon | Think Green | All rights reserved