SMC3-1, Long Duc IP, Dong Nai| High performance MS sealant AS-4001S

| admin | Leave a Comment

Hạng mục/item: Paintable sealant application for door, window perimeter, precast concrete wall joints

Sản phẩm/product used: Keo trám hiệu suất cao AS4001S có sơn phủ | High performance MS sealant AS-4001S painted over with water based paint. Địa điểm/place: SMC3-1, Long Duc IP, Dong Nai Client: Nippon Konpon, Da Nang Năm thực hiện/year: 2019 Nhà thầu thi công/applied by: Sowa Sai Gon

Các dự án liên quan


    Showroom: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
    Hotline: 0911.2933.38
    Tư vấn giải pháp chống nứt: 0789.000.134
    Email: smartcon.alc@gmail.com

    © 2016 SmartCon | Think Green | All rights reserved