Viet Duc hospital | Hospital project  | panel alc and FX55

| admin | Leave a Comment

Viet Duc hospital | Hospital project  | panel alc and FX55

Loại dự án/Type of project: Hospital

Vật liệu sử dụng/materials used: panel alc and FX55

Thực hiện bởi/by: SmartCon

Các dự án liên quan


    Showroom: BT7-16, KĐT Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
    Hotline: 0911.2933.38
    Tư vấn giải pháp chống nứt: 0789.000.134
    Email: smartcon.alc@gmail.com

    © 2016 SmartCon | Think Green | All rights reserved